Wat is een Seveso bedrijf

Seveso is de Europese naam voor de Nederlandse Brzo bedrijven. In Nederland zijn er momenteel ca. 400 Seveso bedrijven gevestigd. Een bedrijf is of wordt een Brzo/ Seveso bedrijf op grond van de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Met de komst van de Omgevingswet zal de naam “Brzo-bedrijf” worden vervangen door “Seveso inrichting”.

De Europese Seveso III richtlijn verplicht bedrijven om in de bedrijfsvoering extra aandacht te besteden aan externe veiligheidsaspecten vanwege de aanwezigheid van bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. In Nederland is de Seveso III richtlijn geïmplementeerd in de Brzo-2015 regelgeving (Brzo = Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Dit besluit zal vervallen nadat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt (naar verwachting in 2022).

Hogedrempel- en Lagedrempelinrichtingen

Seveso III / Brzo-2015 onderscheidt Lagedrempel- en Hogedrempelinrichtingen. De indeling is afhankelijk van het overschrijden van een lage of hoge drempelwaarde, conform deel 1 en 2  van bijlage 1 van Seveso III.

Alle Brzo bedrijven (zowel Lage- als Hogedrempelinrichting) moeten beschikken over een:

Hogedrempelinrichtingen moeten bovendien beschikken over een Veiligheidsrapport (VR) en Milieu risico analyse (MRA).

Seveso.nl geeft antwoord op al uw Externe Veiligheidsvragen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.