Veiligheidsrapport (VR)

Alle Seveso Hogedrempelinrichtingen moeten beschikken over een goedgekeurd Veiligheidsrapport. In het VR zijn alle technische en organisatorische aspecten opgenomen, en maatregelen beschreven ten aanzien van het voorkomen en beheersen van de veiligheidsrisico’s.

Voor het aanvragen van een milieuvergunning kan volstaan worden met een zogenaamd “gesterd-VR”. Dit is een beperkt VR. Uiteindelijk zal een compleet VR moeten worden opgesteld en goedgekeurd. Dit VR moet elke 5 jaar worden geactualiseerd.

Seveso nl helpt met het opstellen en aanpassen van uw Veiligheidsrapport. Neem vrijblijvend contact met ons op.