Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)

Alle Seveso bedrijven, maar ook ARIE bedrijven (Aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie) moeten een Veiligheidsbeheerssysteem hebben geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Het VBS is standaard opgezet volgens 7 elementen. Een goedwerkend VBS zorgt voor “beheersing van de uitvoering” in al zijn elementen. Tijdens Seveso inspecties worden steeds een of meerdere VBS elementen nauwkeurig doorgelicht door overheidsinspecteurs.

Seveso bedrijven worstelen soms met de complexiteit van hun veiligheidsbeheerssysteem, en willen dit vereenvoudigen en efficiënter maken.

Seveso nl helpt u op een zeer pragmatische wijze met een werkbaar Veiligheidsbeheerssysteem. Met een gap-analyse krijgt u goed inzicht hoe en op welke wijze u het VBS beter en praktischer kunt laten aansluiten op uw bedrijfsactiviteiten, maar waarbij wij ook gelijk letten op de hieraan gestelde wettelijk eisen.

Ook begeleiden we bedrijven tijdens een Seveso inspectie.

Neem voor meer informatie contact met ons op.