Systematische risico-identificatie; installatiescenario’s

Elk Seveso bedrijf moet een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) hebben geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Het VBS wordt opgebouwd rondom 7 elementen. Element II van het Veiligheidsbeheerssysteem bepaalt dat een systematische risico identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen moet zijn uitgevoerd.

Seveso bedrijven worstelen nogal eens met het begrip “systematische risico identificatie”, waardoor ze regelmatig tegen een overtreding aanlopen tijdens een Seveso inspectie.

Er zijn diverse manieren om een systematische risico analyse, oftewel veiligheidsstudie, uit te voeren. Voorbeelden zijn SWIFT Bowtie, HazOp, Fine & Kinney en SIL veiligheidsstudies. Wat de beste methodiek is verschilt per Seveso bedrijf. Het is belangrijk dat de methodiek is afgestemd op de zwaarte en omvang van de activiteiten van het bedrijf.

Uit de veiligheidsstudie worden de belangrijkste risico’s (LOC, Loss of Containment) geïdentificeerd, die verder worden uitgewerkt in installatiescenario’s, volgens de werkwijze in de PGS 6. Op basis van een installatiescenario wordt het juiste beschermings- en maatregelenniveau vastgesteld, vertaald in LOD, Lines of defences.

Neem contact met ons op voor nadere informatie over het uitvoeren van een veiligheidsstudie of opstellen van installatiescenario’s volgens de PGS 6.