Referentieprojecten

 

Opdrachtgever Omschrijving werkzaamheden
Producent van bestrijdingsmiddelen
Brzo/hoogdrempelinrichting
Rotterdam-Botlek
QRA in het kader van splitsing van activiteiten
Leverancier en distributeur van
chemische producten
Amsterdam
QRA opslag/distributiecentrum
Advies Hoog/ of laagdrempelinrichting
PBZO plicht WM vergunning
Risicobeoordeling – Explosieveiligheid – ATEX;
opstellen explosieveiligheidsdocument
Opstellen Uitgangspuntendocument UPD
Veiligheidsstudie / HAZOP
Producent PIR isolatieplaten
Opslag van K1 vloeistoffen
Moerdijk
Opstellen Preventiebeleid Zware Ongevallen
Implementeren veiligheidsbeheerssysteem
Interne auditing en begeleiding management
review VBS
Begeleiding Brzo inspecties
ATEX training aan personeel
Verzekeringsmaatschappij
Rotterdam
Risicobeoordeling EV bouw LNG terminal,
Maasvlakte I
Risicobeoordeling ondergrondse opslag
aardgas in zoutopslagen
Scheepswerf
gasopslag in tanks, Vlissingen
Risicobeoordeling zuurstofopslag in nabijheid
van propaanopslag;
ATEX onderzoek coatinghal.
Onderzoek kwestie propaanopslag en ruimtelijke ordening (terugdringen risicocontouren)
Opslag- en afvulbedrijf van gasflessen
met gevaarlijke stoffen
Moerdijk en China
Uitvoeren QRA scenario´s met Safeti NL,
Advies gelijkwaardigheidsbeginsel PGS-15
Procesveiligheidsanalyse nieuwe fabriek
Opslag- en afvulbedrijf van gasflessen
met gevaarlijke stoffen, Noord Brabant
Uitvoeren QRA, Risico-identificatie, begeleiding
Brzo, opzetten VBS
Productiebedrijf chemische producten
´s-Hertogenbosch
Compliance audit / gap analyse Veiligheidsbeheerssysteem, uitvoeren VBS audits.
Uitgangspuntendocument PGS-15
ATEX inventarisatie en opstellen EVD
Farmaceutisch bedrijf
Nijmegen
Risicobeoordeling – Explosieveiligheid – ATEX;
opstellen explosieveiligheidsdocument
Div. Brzo bedrijven
Aardbevingsgebied Noordoost Groningen
Onderzoek externe veiligheidsrisico’s als
gevolg van aardbevingen
Diverse projectontwikkelaars
Nijmegen, Delft, Rotterdam, Breda
Uitvoeren QRA (RBM II) transport gevaarlijke
stoffen over het spoor ivm transitieproject
(van bedrijven naar woningbouw)
Logistiek dienstverlener met grootschalige
op- en overslag van gevaarlijke stoffen
Bergen op Zoom
Veiligheidsmanagementsysteem,
PBZO document
Opstellen Veiligheidsrapport VR
Uitvoeren QRA’s met Safeti NL
Verantwoording Groepsrisico afvullen gevaarlijke stoffen
Begeleiding Brzo inspecties
Risicobeoordeling – Explosieveiligheid – ATEX;
opstellen explosieveiligheidsdocument
Opzet en begeleiding veiligheidsorganisatie /
VGW commissie
Containerterminal met op- en overslag
van gevaarlijke stoffen
Bergen op Zoom
Uitvoeren QRA met Safeti NL
Adviseren rond veiligheidsmaatregelen opslag
containers met gevaarlijke goederen (ADR)
Chemische fabriek van polymeer emulsies
Rotterdam – Botlek
ATEX explosieveiligheidsonderzoek, actualiseren Explosieveiligheidsdocument (EVD)
Exploitant vakantie- en recreatieparken
Rosmalen
Advies EV paragraaf MER procedure, en berekeningen wegtransport met RBMII in verband
met uitbreiding vakantiepark
Producent van industriële gassen
locaties in Terneuzen en Gent
Compliance audit Seveso (in Nederlandse en
Belgische vestiging)
Producent chemische producten
Chemelot terrein in Geleen
Risicobeoordeling en advisering explosieveiligheid en veiligheidszonering – ATEX
Producent chemische producten, Roermond Risicobeoordeling en advisering explosieveiligheid en veiligheidszonering – ATEX –
nieuwe productielijn
Ministerie van Defensie
Luchtmachtonderdeel
Onderzoek en advies Veiligheidsbeheerssysteem munitie-opslag; gap-analyse en compliance audits
Projectontwikkelaar woonwijk met nieuwe
sanitatie, Amsterdam
QRA en ATEX-risico’s m.b.t. vergisting zwart
water en toepassing biogas
Container op/-overslagbedrijven
Rotterdam en Moerdijk
QRA op- en overslag; milieurisico analyse MRA
met Proteus; ondersteuning Brzo taken
Diverse gemeentes en omgevingsdienstenQRA’s LPG tankstation (Safeti) en beoordeling
QRA hogedrukgasleiding (Carola) ivm
bestemmingsplanherziening
Diverse opdrachtgevers:
- Pluimveehouderij
- Producent droge ei-producten
- Importeur zaden, pitten, meel
- Producent sanitaire systemen
- Op- en overslag emballage
ATEX onderzoek en opstellen EVD:
- Hergebruik houtmot
- Poeders van ei-producten
- Ompakken van zaden, pitten, gluten
- Gas, damp explosierisico’s
- In gebruik name afvulinstallatie poederproducten
Diverse opdrachtgevers:
- galvaniseerbedrijf;
- agrarische bedrijven
Uitvoeren QRA:
- vanwege cyanidehoudende baden;
- vanwege propaanopslag

 

Kijk ook eens op:

 

BRZO_Logo

PGS-15

Opslag gevaarlijke stoffen

Tritium Advies