Rapport Aanwijzing Bedrijfsbrandweer

Seveso bedrijven kunnen worden “aangewezen” om over een bedrijfsbrandweer te moeten beschikken. De basis hiervoor is vastgelegd in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en uitgewerkt in artikel 7.2 van het Besluit veiligheidsregio’s.

Alle Seveso bedrijven moeten een rapport “Aanwijzing Bedrijfsbrandweer” opstellen, waarin maatgevende en geloofwaardige risicoscenario’s worden vastgesteld. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of een bedrijfsbrandweer noodzakelijk is.

De “aanwijzing bedrijfsbrandweer” kan ook gelden voor een aantal ARIE plichtige bedrijven.

Seveso nl helpt met het opstellen van het rapport Aanwijzing bedrijfsbrandweer. Neem vrijblijvend contact met ons op.