Management of Change (MOC)

Een verplicht onderdeel van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen. Wijzigingen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld inkoop van een ander product of wijziging aan een installatie, kan leiden tot onbedoeld onveilige situaties. Risico’s van wijzigingen moeten worden beheerst door Management of Chance, ook wel MOC.

Een goede Management of Change procedure beoordeelt vooraf de risico’s en gevaren van een wijziging in de bedrijfsvoering, en bepaalt ook het toe te passen maatregelenniveau.

Seveso bedrijven lopen nogal eens aan tegen een Serveso overtreding omdat de MOC procedure niet op orde is.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een MOC procedure? Neem dan contact met ons op.