Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Een aantal Seveso bedrijven moet een QRA uitvoeren. De QRA geeft inzicht in de externe veiligheidsrisico’s van opslag en transport van gevaarlijke stoffen naar de omgeving. De resultaten van een QRA vertalen zich in een plaatsgebonden risico (PR) contour, een groepsrisico (GR) en invloedsgebied.

risicocontour

Voorbeeld risicocontouren

De uitkomsten van een QRA bieden overheden de mogelijkheid een verantwoorde beslissing te nemen over de aanvaardbaarheid van de externe veiligheidsrisico’s van een bedrijf, of de aanvaardbaarheid van een ontwikkeling in de omgeving van een risicovol bedrijf (bijvoorbeeld door een groepsrisicoberekening).

De QRA wordt met behulp van een van de volgende rekenpakketten uitgevoerd: Safeti.nl, RBM II of Carola.

Seveso nl is uitermate bedreven in het uitvoeren van QRA’s, en is licentiehouder van alle rekenpakketten.

Neem voor meer informatie contact met ons op.