Seveso.nl is uw adviseur voor al uw Brzo vraagstukken

Externe veiligheid is een lastig onderwerp. Alle Brzo (Seveso) bedrijven hebben hiermee te maken, maar dat geldt ook voor ontwikkelingen in de buurt van externe veiligheid risicolocaties. In Nederland is de Europese Seveso III-richtlijn geïmplementeerd in de Brzo-2015 en Rrzo-2015 regelgeving. Bij het inwerkingtreden van de nieuwe Omgevingswet (2022) wordt de term “Brzo bedrijf” gewijzigd in “Seveso inrichting”.

Lees hier meer informatie over de Seveso III regelgeving.

U zoekt praktische en daadkrachtige ondersteuning

Brzo bedrijven moeten naast de milieuvergunning voldoen aan eisen uit de Seveso III regelgeving.
Seveso.nl biedt de juiste en praktische hulp voor álle Externe Veiligheid vraagstukken:

Indien u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op.